Skip to main content

Juridisk information

I denne sektion informerer vi om, hvorledes vi håndterer cookies, fortlige oplysninger m.v. Læs venligst denne tekst, før du bruger denne hjemmeside.

Ved at bruge dette websted accepterer du de vilkår og betingelser, der er fastsat her. 

Hvis du ikke kan acceptere de vilkår og betingelser skal du ikke bruge webstedet. 

Det er tilladt at downloade materiale, der vises på denne hjemmeside til ikke-kommerciel og personlig brug under forudsætning af, at ophavsrettigheder, varemærker og andre elementer omfattet af den private ejendomsret respekteres og overholdes. 

Kopiering, reproduktion, genudsendelse, upload, overførseol eller anden  distribution af indholdet på denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd og video til enten offentlig eller kommerciel brug eller kommunikation uden forudgående skriftlig tilladelse fra GN ReSound, er ikke tilladt.

Varemærke ansvarsfraskrivelse

Navne, varemærker, servicemærker, logoer og ikoner, der optræder på dette website, må ikke anvendes på nogen måde af brugere hjemmesiden uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra GN ReSound.

 

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan GN Hearing behandler dine personoplysninger, og hvad dine rettigheder er i forhold til GN Hearings indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger. Bemærk, at hvis du har modtaget en bestemt meddelelse om beskyttelse af personoplysninger fra GN Hearing (fx ved brug af GN Online Services), skal du læse denne meddelelse for at få specifikke oplysninger vedrørende den løsning, du bruger. 

Dit privatliv er vigtigt for GN Hearing. GN Hearing støtter beskyttelsen af dit privatliv og principperne for offentliggørelse og retfærdig informationspraksis. GN Hearing respekterer dine valg vedrørende dit privatliv. Hvis du deler personoplysninger med GN Hearing, vil oplysningerne blive behandlet i henhold til denne politik. GN Hearing persondatapolitikken dækker GN Hearings websted(er) og apps. GN Hearing opfordrer dig til at læse denne persondatapolitik.

 

Dataansvarlig

Referencer i denne persondatapolitik til “GN Hearing”, “vi”, “os” eller “vores” betyder GN Hearing A/S (en virksomhed registreret i Danmark og ejer af varemærkerne Resound, Beltone og Interton). Vi styrer de måder dine personoplysninger indsamles på, og de formål som dine personoplysninger bruges til af GN Hearing og fungerer som den “dataansvarlige” med henblik på den gældende europæiske databeskyttelseslovgivning.   
Vi er en del af en koncern af virksomheder (“vores koncern”), der omfatter adskillige lande som vist på vores websteder www.resound.com, www.beltone.com, www.interton.com. 
Den enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger (formelt kaldet den dataansvarlige), er:
(GN Hearing A/S)
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danmark
CVR-no. 55082715
Telefonnummer +45 45 75 11 11

 

Databeskyttelsesmedarbejder

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer i forbindelse med databeskyttelse, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesmedarbejder (DPO) via e-mail på DPO@GN.com; eller telefonisk på +45 45 75 00 00

 

Personoplysninger vi indsamler om dig

Når vi bruger udtrykket "personoplysninger" i denne politik, mener vi oplysninger, der vedrører dig, og som giver os mulighed for at identificere dig, enten direkte eller i kombination med andre oplysninger, vi besidder. Dine personoplysninger kan fx indeholde dit navn, dine kontaktoplysninger, oplysninger vedrørende køb eller oplysninger om, hvordan du bruger vores websteder og apps, eller hvordan du interagerer med os.
Vi indsamler personoplysninger fra dig, for eksempel når du bruger vores websteder eller apps, bruger vores tjenester eller kontakter os. 
Oplysningerne vi indsamler
Vi kan indsamle og behandle følgende kategorier af oplysninger om dig:

A) Kontaktoplysninger 
Når du tager en online høreprøve, eller ønsker at finde en høreapparatspecialist tæt på dig, kan vi bede om dit navn, dit telefonnummer og din e-mailadresse for at kunne kontakte dig. Hvis du opretter en konto på vores websted/når du køber vores produkter, vil vi også bede om din adresse for at kunne sende produkterne til dig.

B) Høreprøver 
For at udføre høreprøver, kontakte dig ved hjælp af enhver kommunikationsmetode (herunder via telefon, e-mail, almindelig post osv.). For at diskutere prøveresultater, hørepleje, undersøgelser og planlægge en høreprøve, vil vi bede om dit samtykke til at indsamle og behandle kontaktoplysninger om dig og resultatet af din høreprøve. Det vil også omfatte en ret til at dele oplysninger med din lokale høreapparatspecialist.

C) Bruger-id'er og adgangskoder
Giver dig adgang til dine profilområder i vores webbutikker. 

D) Den kommunikation du udveksler med os, fx e-mails, breve, opkald, beskeder eller vores online chat service
Bruges til at oprette og svare på emner og spørgsmål af enhver type. Bruges også til at distribuere information om GN Hearings produkter og tjenester. 

E) Information om betalinger 
Når du køber produkter på GN Hearings websteder, samarbejder vi med tredjeparts betalingsudbydere. Vi vil ikke have adgang til dine betalingsoplysninger. Vi henviser dig til betalingsudbydernes persondatapolitikker.

F) GN Hearing rapportering af internetprotokol
GN Hearing bruger din IP-adresse (Internet Protocol) til at overvåge webstedstrafik og hjælpe med at diagnosticere problemer med vores server. Vi bruger ikke IP-adresser til personligt at identificere brugere. 

G) Brug af data-cookies
Vi henviser til vores cookie-politik. Du kan finde cookie-politikken på vores websteder.

H) Apps 
I almindelighed indsamler GN Hearing aggregerede, ikke-personligt identificerbare data på tværs af alle aktive app-brugere ved at analysere, hvordan applikationsfunktionerne generelt anvendes. Dette kan være information om, hvor meget en funktion bruges, og hvornår funktionen typisk aktiveres. Vi kan også se, om lydstyrkebjælken bruges af et flertal af alle brugere, men vi sporer ikke din individuelle brug af lydstyrkebjælken.
Nogle af vores apps giver dig mulighed for at modtage firmwareopdateringer, fjernfinjusteringstjenester og modtage kundeservice for at få mest muligt ud af dit høreapparat. Hvis dette er tilfældet, vil vi bede dig om at acceptere, når du installerer appen. Brug af appen frivillig, og giver dig den ekstra fordel og fleksibilitet, at du kan modtage firmwareopdateringer mv., men et resultat af dette er, at dine personoplysninger vil skulle behandles på den måde, som beskrevet nedenunder. Ved at bruge appen giver du os lov til at få adgang til og behandle oplysninger anført nedenunder om dig og din brug af appen: Høreapparatets serienummer, hardwareidentifikationsnummer og softwareversion, høreapparatindstillinger, hvor lang tid du bruger dit høreapparat, enhedstypeoplysninger og teknisk loginformation samt placeringen (når du har accepteret GPS-aktiverede tjenester). 
For at kunne modtage fjernjusteringstjenester skal du kontakte din høreapparatspecialist og underskrive en samtykkeformular. Vi henviser til den meddelelse om beskyttelse af personoplysninger du modtog, da du accepterede fjernjusteringstjenesterne.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil du ikke kunne modtage firmwareopdateringer til dit høreapparat via appen. Hvis du trækker dit samtykke til at modtage finjusteringstjenester tilbage, vil  du ikke kunne bruge denne tjeneste. Hvis du bruger placeringstjenesten, kan du selv vælge at slå placeringen og GPS-funktionen på din mobilenhed fra til enhver tid for at forhindre indsamling og behandling af disse oplysninger.

 

Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger om dig fra følgende kilde(r):

A) direkte fra dig, som for eksempel de oplysninger du indtaster i appen eller andre formularer, eller de oplysninger du giver til GN Hearing gennem vores websteder

B) direkte fra appsene og brugen af webstederne.
Formål og retlig basis for behandling af personoplysninger
GN Hearing begrænser indsamling, lagring og behandling af personoplysninger til situationer, hvor der eksisterer et bestemt formål. Med henvisning til EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) har vi anført de mest relevante formål og nogle af vores aktiviteter i forbindelse med formålene.

Vi behandler dine personoplysninger på følgende retsgrundlag:

A) Artikel 6.1.a (samtykke):
Når du fx har accepteret at modtage nyhedsbreve fra os, bruger placeringstjenesten i en app eller accepter firmwareopdateringer fra en app.

B) Artikel 6.1.b (nødvendig for udførelsen af kontrakten mellem dig og GN Hearing):
Fx når det er nødvendigt for GN Hearing at behandle dine personoplysninger for at kunne sælge og sende produkter til dig.

C) Artikel 6.1.f (nødvendig for at GN Hearing kan forfølge sine legitime formål) 
Fx når GN Hearing gemmer nogle af dine personoplysninger med det formål at administrere ressourcer på forskellige projekter.
Alle indsamlede applikationsbrugsdata er en vigtig del af at sikre, at vi altid leverer, vedligeholder, beskytter og forbedrer de tjenester, GN Hearing tilbyder. Endvidere gør det os i stand til at identificere behovet for at forbedre eksisterende funktionalitet og udvikle nye apps. 

D) Artikel 9.2.a (udtrykkeligt samtykke)
Sundhedsdata, når GN Hearing lagrer data vedrørende fjernjustering eller online høreprøver (herunder dit samtykke til at dele høreprøveresultatet hos en lokal høreapparatspecialist). 

 

Modtagere af personoplysninger

GN Hearing vil generelt begrænse deling af dine personoplysninger og altid kun dele dem i det omfang, det er nødvendigt. Vi vil dog muligvis dele dine personoplysninger med:

  • Høreapparatspecialister, leverandører, samarbejdspartnere og sælgere, som vi arbejder med for at hjælpe vores forretning (dvs. serviceudbydere, teknisk support, betalingstjenester, webshopudbydere, analyseleverandører, forsyningstjenester og finansielle institutioner).
  • Andre samarbejdspartnere (såsom internetudbydere).
  • Koncernselskaber.
  • Offentlige myndigheder.

Visse forretningspartnere og leverandører behandler personoplysninger på vegne af GN Hearing og må kun behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med instruktionerne fra GN Hearing og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik og andre relevante fortroligheds- og sikkerhedsforanstaltninger. Disse tredjeparter må ikke behandle dine personoplysninger til eget brug. I det omfang GN Hearing videregiver eller overfører dine personoplysninger til disse tredjeparter, der kan anvende dine personoplysninger til eget formål, vil sådan oplysning eller overførsel kun finde sted, hvis det er i overensstemmelse med gældende lovgivning eller efter først at have indhentet samtykke fra dig.
Fra tid til anden kan autoriserede tredjeparter have brug for adgang til nogle af dine personoplysninger. Hvis GN Hearing for eksempel sender noget til dig, er det nødvendigt at give dit navn og din adresse til speditøren. Vi begrænser strengt tredjeparts adgang til og brug af dine personoplysninger.
Vi kan dele aggregerede oplysninger offentligt og med virksomheder, organisationer eller personer uden for GN Hearing eller med vores partnere, som kan være forlag, annoncører eller tilknyttede websteder. Vi kan for eksempel dele aggregerede oplysninger offentligt for at vise tendenser om den generelle anvendelse af vores applikationer.
Hvis GN Hearing er involveret i en fusion, et opkøb eller salg af aktiver, vil vi fortsætte med at sikre fortroligheden af oplysninger om mobilapplikationer og underrette de berørte brugere, inden oplysningerne overføres eller bliver underlagt en anden fortrolighedspolitik.

 

Overførsel til lande uden for EU/EØS 

GN Hearing vil i videst muligt omfang afstå fra at sende personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Det kan dog i nogle tilfælde være nødvendigt.
Vi vil muligvis overføre personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Sådanne overførsler finder kun sted til de ovennævnte specifikke formål, og vi vil altid sørge for, at der findes passende garantier for en sådan overførsel som beskrevet nedenfor, enten: 

A) Hvis landet/landene har/anses af Kommissionen for Den Europæiske Union for at have et tilstrækkeligt niveau til beskyttelse af personoplysninger eller bruger EU - USA Privacy Shield.

B) Hvis landet/landene ikke har/ikke anses af Kommissionen for Den Europæiske Union for at have et tilstrækkeligt niveau til beskyttelse af personoplysning vil vi give passende garantier for overførslen enten ved brug af "modelkontrakter for overførsel af personoplysninger til tredjelande" som offentliggjort af Kommissionen for Den Europæiske Union eller enhver anden kontraktsaftale, der er godkendt af de kompetente myndigheder. Du kan få flere oplysninger om denne kontrakt/aftale ved at kontakte os.

 

Opbevaringspolitik

Dine personoplysninger opbevares så længe som det er nødvendigt for at opfylde de ovenfor beskrevne formål og overholde den korteste opbevaringsperiode i henhold til gældende lovgivning. 

 

Tilbagetrækning af samtykke

Vi oplyser dig hermed om, at når behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid inddrage dit samtykke. 
Du skal dog lægge mærke til, at dette ikke berører GN Hearings behandling af dine personoplysninger, før du trækker dit samtykke tilbage. 
Du kan trække dit samtykke tilbage ved at skrive til DPO@GN.com. I nogle apps kan du også underrette os direkte i appen.

 

Fravalg, afinstallere apps og afmelding

Vi giver brugerne mulighed for at slippe for at modtage yderligere meddelelser fra GN Hearing, når de modtager distributioner via e-mail. I slutningen af hver e-mailbesked findes der instruktioner om, hvordan man afmelder og bliver fjernet fra adresselistedatabasen. GN Hearing giver også brugere mulighed for at kontakte GN Hearing når som helst for at få fjernet deres oplysninger fra vores database eller for at ophøre med at modtage fremtidige elektroniske distributioner.
Du kan nemt stoppe al indsamling af oplysninger fra appen ved at afinstallere appen. Du kan bruge standardafinstallationsprocesserne, der kan være tilgængelige som en del af din mobilenhed eller via den mobile app-butik eller netværket. Hvis du afinstallerer appen, ophører al fremtidig indsamling af oplysninger fra GN Hearing via appen. 

 Dine rettigheder 
Som registreret person vil vi gerne oplyse dig om, at GN Hearing har truffet alle nødvendige og passende foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Bemærk, at der kan være flere betingelser eller begrænsninger af disse rettigheder end angivet nedenunder. 

Ret til adgang
Du har ret til at anmode om adgang til personoplysninger, som vi har behandlet om dig og yderligere oplysninger i forbindelse med behandlingen.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger, som vi har gemt om dig, rettet. Dette omfatter færdiggørelse af ufuldstændige personoplysninger.

Ret til at slette (ret til at blive glemt)
Under visse omstændigheder har du ret til at blive slettet, hvilket betyder, at vi på anmodning fra dig vil slette gemte personoplysninger om dig.

Ret til indsigelse
Under visse omstændigheder har du ret til at gøre indsigelse på ethvert tidspunkt mod vores behandling af personoplysninger om dig. Du har specielt en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Ret til begrænsning
Under visse omstændigheder har du ret til at begrænse vores behandling af personoplysninger om dig.

Ret til dataportabilitet
Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de personoplysninger vi har om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og ret til at få dine personoplysninger overført til en anden dataansvarlig.

Udøvelse af dine rettigheder
Du kan tage skridt til at udøve dine rettigheder ved at skrive til DPO@GN.com

 

Sikkerhedsforanstaltninger

GN Hearing beskytter de personoplysninger, du stiller til rådighed for os. 

Det er GN Hearings ønske, at du skal have tillid og føle dig informeret, når du bruger vores websteder og apps. 
GN Hearing lægger en stor indsats i at beskytte GN Hearing og vores brugere mod uautoriseret adgang til, eller uautoriseret ændring, afsløring eller ødelæggelse af, oplysninger i vores besiddelse. Især:

  • Vi krypterer datakommunikation ved hjælp af stærk kryptering (128 eller 256-bit SSL)
  • Vi gennemgår vores informationsindsamlings-, lagrings- og behandlingspraksis, herunder fysiske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte mod uautoriseret adgang til systemer.
  • Vi begrænser adgangen til dine personoplysninger til GN Hearings medarbejdere, entreprenører og agenter, der har brug for at kende disse oplysninger for at behandle dem for os, og som er underlagt strenge kontraktlige fortrolighedsforpligtelser og kan være straffes eller opsiges, hvis de ikke overholder disse forpligtelser. 

 

Indgivelse af en klage

Hvis du ønsker at indgive en klage vedrørende GN Hearings behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte vores DPO (kontaktoplysningerne findes over over i afsnit 2).

Bemærk, at du også har ret til at kontakte Datatilsynet i tilfælde af klager, som vi ikke er i stand til at løse. 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
DK-1300 København K
Telefonnummer: +45 33 19 32 00
E-mailadresse: dt@datatilsynet.dk
Websted: www.datatilsynet.dk

 

Ændringer af persondatapolitikken

Denne persondatapolitik opdateres regelmæssigt, og når det er nødvendigt på grund af ændringer i gældende lovgivning. Persondatapolitikken vil altid indeholde oplysninger om den seneste versions dato. Vi vil offentliggøre eventuelle ændringer af persondatapolitikken på GN Hearings websted og underrette dig ved at opdatere denne persondatapolitik som en del af en generel applikationsopdatering. Hvis ændringerne af denne persondatapolitik anses for væsentlige og betydelige, vil du blive udtrykkelig informeret herom.

 

Brugsbetingelser for mobile apps 

Brugsbetingelser

Apps fra GN Hearing er beregnet til brug sammen med trådløse høreapparater fra GN Hearing. GN Hearings apps sender og modtager signaler fra trådløse høreapparater via udvalgte mobilenheder, som appene er udviklet til. Underretninger om app-opdateringer bør være slået til, og det anbefales, at brugeren installerer alle opdateringer for at sikre, at appen fungerer korrekt og holdes ajour. Appen må kun bruges med de GN høreapparater, den er udviklet til. GN Hearing fralægger sig ethvert ansvar, hvis appen bruges med andre enheder. Alt ansvar, der opstår direkte eller indirekte fra anvendelsen af denne app, fralægges hermed. Oplysningerne heri leveres "som de er" og uden nogen garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået. Alle direkte, indirekte, specielle og tilfældige skader eller følgeskader eller pønalerstatninger, der opstår ved brug af denne app eller data i den, frasiges og udelukkes. 

Ansvarsfraskrivelse til websted

Dette websted kan indeholde uddannelsesmæssige oplysninger relateret til visse lidelser, fysiske sygsomme og deres behandling. Sådanne oplysninger bør ikke, og må ikke, bruges som erstatning for en medicinsk diagnose eller behandling. Du bør søge råd fra din læge eller en anden kvalificeret sundhedsudbyder, inden du starter nogen behandling, eller hvis du har spørgsmål i forbindelse med dit helbred, din fysiske tilstand eller medicinske forhold. GN Hearing er ikke involveret i levering eller udøvelse af lægehjælp, sygepleje eller sundhedsrådgivning eller -tjenester. GN HEARING GARANTERER IKKE FOR FULDSTÆNDIGHEDEN, KORREKTHEDEN ELLER NØJAGTIGHEDEN AF NOGEN DEL AF DE OPLYSNINGER, DER STILLES TIL RÅDIGHED PÅ DETTE WEBSTED. Det er dit ansvar at kontrollere alle oplysningerne, før du stoler på dem.

Dette websted kan indeholde links til andre websteder, der drives af andre tredjeparter og ikke af GN Hearing. Sådanne links stilles kun til rådighed for nemheds skyld. GN Hearing fraskriver sig enhver kontrol over, forhold til eller anbefaling af tredjepartswebsteder, som dette websted måtte indeholde links til. Du rådes til at bruge skøn og sund fornuft, når du browser på www.Hearing.com og eventuelle websteder, det er relateret eller linket til. Internettet indeholder materiale, som kan være uhensigtsmæssigt eller seksuelt eksplicit, kan være stødende for dig eller kan indeholde unøjagtige oplysninger, der kan overtræde love om ophavsret, injurier eller ærekrænkelse.

Hvis du køber varer eller tjenester fra tredjeparter eller websteder, er GN Hearing ikke part i denne transaktion, og har intet erstatningsansvar eller ansvar i forbindelse med denne transaktion. INTET, DER ER INDEHOLDT PÅ DETTE WEBSTED, BØR OPFATTES SOM EN PRODUKTGARANTI ELLER TIL AT UDGØRE EN UDVIDELSE ELLER ANDEN ÆNDRING AF NOGEN PRODUKTGARANTI. KONTAKT DIN HØREAPPARATSPECIALIST FOR OPLYSNINGER VEDRØRENDE GN HEARINGS BEGRÆNSEDE PRODUKTGARANTI.

GN Hearing kan ikke garantere, at alle downloadede filer fra dette websted eller fra ethvert websted, der er linket til det, er fri for fejl, virus eller andre ødelæggende egenskaber. Du accepterer at påtage dig enhver risiko i forbindelse med download af filer eller overførsel af information fra www.Hearing.com eller nogen af de websteder der er relateret eller linket til det. Du anerkender, at du er blevet underrettet om, at du skal tage alle nødvendige skridt for at beskytte din computer og dine filer mod sletning, ødelæggelse, korruption eller anden fejlfunktion.