GN Hearing Danmark er hovedsponsor på kampagnen ”Pas På Hørelsen” 2016

GN Hearing Danmark indgik i 2013 et samarbejde med Dansk Musiker Forbund om sundhedskampagnen ”Pas På Hørelsen”

GN Hearing Danmark indgik dette samarbejde, da vi ønsker at være med til at sætte fokus på hørelsen generelt. For det første fordi, at det er utrolig vigtigt at passe på hørelsen, mens man har den – for det andet fordi, at det er vigtigt at fortælle om de løsninger, der findes på markedet i dag, hvis man har fået nedsat hørelse eller tinnitus.

Så hvordan passer vi bedre på vores egen og hinandens hørelse? Det vil vi gerne være med til at finde en løsning på. Derfor står GN Hearing Danmark og Dansk Musiker Forbund i år bag et arrangement i SundhedsParlamentet, hvor tre eksperter bliver interviewet forud for Folkemødet med henblik på at udarbejde et idekatalog spækket med løsningsforslag til, hvordan vi kan blive bedre kan passe på vores egen og hinandens hørelse. 

Med udgangspunkt i idekataloget, skal de tre eksperter præsentere deres idéer til en række politiske beslutningstagere, som efterfølgende debatterer, hvordan løsningsforslagene kan blive en realitet. Med arrangementet ønsker GN Hearing Danmark og Dansk Musiker Forbund at arbejde på tværs af flere politiske områder som sundhed og socialområdet for bedre at løse udfordringerne.


PANELDELTAGERE FOLKEMØDET

Eksperter udarbejder idékatalog til politikerne

WHO RÅBER ALARM! 
800.000 danskere er allerede ramt af hørenedsættelser. Vi er omgivet af støj. Børn og unge er særligt i farezonen, især på grund af bærbare musikafspillere.

NYT IDÉKATALOG: 
Pas På Hørelsen har i samarbejde med en række eksperter udarbejdet et katalog med løsningforslag til, hvordan vi som samfund gør noget ved støjproblemer.

KOM OG VÆR MED når eksperter og politikere diskuterer, hvordan vi undgår en truende folkesygdom. Nedsat hørelse koster allerede samfundet milliarder og er en tikkende bombe under vores sundhedssystem.

DET SKER PÅ FOLKEMØDET LØRDAG, D 18.6 kl. 16.00 i Sundhedsparlamentet - hvor også din stemme bliver hørt. Havnegade 43, Allinge

Politikere i panelet

Susanne Langer (EL), 

regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden
og medlem af Danske Regioners bestyrelse

Henrik Appel (S), 

medlem af Socialudvalget og Sundheds-
og Omsorgsudvalget i Københavns Kommune og KL's Social-
og Sundhedsudvalg

Troels Christensen (LA), 

formand for Kultur-, Fritids-
og Turismeudvalget i Slagelse kommune

Eksperterne bag idékataloget

Dorte Hammershøi, 
professor v. Institut for Elektroniske Systemer
Majbritt Garbul Tobberup, 
formand for Høreforeningen
Nikolai Bisgaard,
V.P., GN Hearing A/S
Tue West, 
musiker, sangskriver, underviser
Anders Lauersen,
formand for Dansk Musiker Forbund