GN Hearing Danmark er hovedsponsor på kampagnen ”Pas På Hørelsen”

GN Hearing Danmark indgik i 2013 et samarbejde med Dansk Musiker Forbund om sundhedskampagnen ”Pas På Hørelsen”

GN Hearing Danmark indgik dette samarbejde, da vi ønsker at være med til at sætte fokus på hørelsen generelt. For det første fordi, at det er utrolig vigtigt at passe på hørelsen, mens man har den – for det andet fordi, at det er vigtigt at fortælle om de løsninger, der findes på markedet i dag, hvis man har fået nedsat hørelse eller tinnitus.

 

Læs om en aften med Helge Engelbrecht

Læs mere om Pas På Hørelsen på Folkemødet 2017Læs mere om Pas På Hørelsen på Folkemødet 2016

Følg os på sociale medier

På vores sociale platforme vil vi gerne i dialog med dig, - uanset om du har høretab eller er pårørende til en med høretab. 
Det betyder, at vi i udover at fortælle om alt det nye inden for hørelse og høreapparater, også vil fortælle brugerhistorier, dele tips og starte samtaler, der skal sikre, at ingen begrænses af høretab.

Vi glæder os til også at høre dig!

Facebook

Instagram